Maanrakennus

PMP-Asennus aloitti tarinansa miesvoimin lapiolla kaivetuissa maanrakennustöissä, ja samoilla jäljillä olemme edelleen – joka päivä edellistä kokeneempina ja monipuolisempina. Ja nykyään tietysti ne kaivuutyötkin tehdään ihan kaivinkoneilla.

Jos se on maanrakennustyö ja sille tarvitaan tekijä, olemme oikea valinta

PMP-Asennuksen tarina alkoi miehestä ja lapiosta, joten maaperä ja sen salat ovat meille tuttuja! Nykyään tosin teemme kaivuutyöt kaivinkoneilla, jotka ovat tehneet työskentelystä jo asteen verran tehokkaampaa. Repertuaarimme kattaa lukuisat erilaiset maanrakennustyöt aina yksittäisistä kaapelilinjan tai ojan kaivuista mittaviin, koko kiinteistön kaivuutöihin. Palvelemme yrityksiä, yksityisiä ja taloyhtiöasiakkaita – kaikkia, ketä vain voimme auttaa.

Maanrakennus vaatii kokemusta, ammattitaitoa sekä monipuolista osaamista, ja me tarjoamme kaiken sen, yhdistettynä joustavaan ja luotettavaan palveluun!

Maanrakennuspalvelut

Tekemiimme maanrakennustöihin ja kaivinkonetöihin kuuluvat muun muassa:

 • Kaivinkonetyöt nopeasti ja ammattitaidolla. Kaivinkonetöihin kuuluvat esimerkiksi perustustyöt, massanvaihdot ja ojankaivuu.
 • Piha-alueiden kunnostukset ja pihojen rakentaminen, isompaan ja pienempään pihaan. Olitpa pistämässä vanhaa piha-aluetta perustuksia myöten uusiksi tai raivaamassa vielä täysin koskematonta aluetta, meidän apuun voit luottaa. Lue lisää piharakentamisesta.  
 • Uusien tai remontoitavien viemäröintien, lämmöntalteenoton ja muiden putkien kaivuu. Hallussamme on muovihitsauksen sertifikaatti, joten voimme myös korjata vanhoja paineputkia samalla vaivalla.
 • Kuituverkkojen kaivuutyöt.
 • Öljysäiliöiden poisto.
 • Salaojitukset, joista voit lukea lisää niiden omalta palvelusivulta.

Kalustoomme kuuluu useiden eri kokoluokkien kaivinkoneita, joista pienimmillä pääsee kulkemaan myös oviaukoista.

Mitä on maanrakennus?

Kuten yllä esitetystä palvelulistauksesta voi huomata, on maanrakennus terminä hyvin laaja. Se voi tarkoittaa käytännössä mitä tahansa maaperän muokkaamiseen liittyvää urakointia kuten maansiirtämistä ja maanajoa, louhintaa, viherrakentamista tai infrarakentamiseen liittyviä työvaiheita. Maanrakennustyöt ovatkin tärkeä osa käytännössä kaikkea uudisrakentamista, ja maanrakennusta tarvitaan hyvin usein myös vanhan kohteen kehittämisessä tai uudistamisessa.

Mitä asioita on huomioitava kaivuutyössä?

Maanrakennustyöt ja kaivuutyöt kannattaa teettää aina tekijällä, joka ymmärtää erot eri maalajien käsittelyssä, tunnistaa työvaiheiden ympäristövaikutukset ja osaa huomioida kaikkien läsnäolijoiden turvallisuuden.

 • Tiesitkö, että kaivuutöiden turvallisuus on noteerattu lainsäädännössä asti? Urakan suunnittelussa tulee huomioida esimerkiksi maamassan kantavuus sekä mahdollisten olemassaolevien putkien ja johtojen sijainti.
 • Kaivuutyössä on huomioitava kaivannon syvyys ja kaltevuus, maan kuormitus sekä mahdolliset läheisestä liikenteestä tai vedestä syntyvät vaaratekijät.
 • Ympäristötekijät luovat lukuisia, työtavoissa ja työmenetelmissä huomioitavia riskejä, jotka tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa.
 • Yli metrin syvyisessä kaivannossa turvallisuutta lisätään luiskaamalla kaivannon reunat, mikäli työmaalla käytettävissä oleva tila tähän sopii. Pienemmässä tilassa toteutettavissa kaivuutöissä kaivannon reunat tuetaan.

Pienempääkin rakentaessa perustukset ovat avain onnistumiseen

Tunnetusti kaikki lähtee perustuksista, sillä paraskin rakennus tarvitsee kestävän ja tukevan pohjan. Meiltä onnistuu pienempien rakennusten, kuten hallien, autotallien ja pienten piharakennusten perustukset laadukkaasti.

Huolellisesti tehdyt perustukset ovat paras vakuutus kaikille rakennuksille joiden halutaan kestävän ensimmäistä talvea pidemmälle, sillä rakennus seisoo koko elinkaarensa ajan näiden kerran tehtyjen perustusten päällä. Rakentamista edeltäviin maanrakennustöihin ja myös perustusten tekoon kannattaa valita luotettava yhteistyökumppani ja urakoitsija, jolla on kokemusta ja ammattitaitoa.

Perustustöissä tulee tuntea maaperä

Tontin raivauksen ja maanrakennustöiden jälkeen seuraava vaihe on varsinainen rakentaminen. Jotta perustukset voidaan valaa oikein ja kestävästi, on syytä selvittää rakennuspohjan kantavuus maaperätutkimuksen avulla, sillä perustusten rakennustapa riippuu maaperän laadusta. Helpointa rakentaminen on tietenkin kantavalle pohjalle, kuten kalliolle tai hiekkakentälle, mutta pehmeällekin pohjalle saa rakennettua oikein hyvän autotallin, varaston tai pienen hallin. Pehmeä ja routiva maa-aines vaihdetaan kantavaan ja routimattomaan maa-ainekseen, sekä tarvittaessa hyödynnetään paalutusta. Paalut muodostavat riittävän kantavuuden ja perustukset voidaan rakentaa paalujen varaan, eikä myöhemmin tarvitse pelätä maaperän vajoamista rakennuksen alla.

Kun kaikki valmistelevat maanrakennustyöt on hoidettu, voidaan valaa itse perustukset. Sokkelit valetaan nurkkamerkkien avulla oikeisiin kohtiin. Perustusten yhteydessä katsotaan myös, että kaikki pinnan alle tulevat materiaalit, kuten salaojaputkisto, LVI-putket, sähkökaapelit ja radonputkisto, ovat paikoillaan. Tämän jälkeen kaivinkone täyttää sokkelin sisäpuolen ja ulkopuolen vierustan suunnitelman mukaisella murskekerroksella.

Varmista kuivat perustukset salaojituksella

Tonttia täytettäessä tulee huomioida, että maa viettää poispäin rakennuksista, jotta hulevedet eivät kerry tontilla olevien rakennusten perustusten ja ulkopintojen äärelle. Jos piha on salaojitettu oikein, niin niiden avulla perustukset pysyvät kuivina eikä kosteutta pääse kertymään, kun hulevesi ohjataan pois rakenteiden luota. Salaojituksen ansiosta vesi ei myöskään keräänny pihalle ja kulkuväylille lammikoiksi, jolloin sekä piha että rakennukset pysyvät kuivina, hyväkuntoisina ja helppohoitoisina pidempään. Me urakoimme myös salaojituksia ja sadevesijärjestelmiä, joten voit hoitaa useita uudiskohteen työvaiheita yhden urakoitsijan kautta.

Maanrakentaminen, viherrakentaminen ja vesirakentaminen samasta osoitteesta? Kyllä vain!

Tarvitessasi todellista moniosaajaa, käänny puoleemme! Olemme laajentaneet osaamistamme myös vesirakentamisen suuntaan. Nämä urakat toteutetaan yhteistyössä Finnsukellus Oy:n kanssa.

Finnsukellus tekee vesirakentamista jo neljän vuosikymmenen kokemuksella, pärjäten osaamisellaan ja erikoiskalustolla haastavimmissakin kohteissa. Vesirakentaminen on vahvaa asiantuntijuutta ja ammattitaitoa vaativa ala, jonka töitä tarvitaan infrarakentamisen lisäksi myös vesistön käytön ja suojelun edistämiseen. Töihin voi kuulua esimerkiksi putkien ja kaapelien vesistöalitukset, maakaasuun, kaukolämpöön ja maalämpöön liittyviä alituksia sekä erilaiset asennustyöt. Uuden rakentamisen tai vanhan korjaamisen lisäksi ammattitaitoinen vesirakentaja auttaa myös ongelmanratkaisussa, kun kohteessa tarvitaan veden alaisen työskentelyn erikoisosaamista.

Toteutamme yhteistyössä esimerkiksi seuraavia vesirakentamisen töitä:

 • Kaikki sukellustyöt
 • Korjausrakentaminen
 • Vedenalainen louhinta
 • Vesistöalitukset
 • Ruoppaus

Haluatko tietää, mitä maanrakennusurakka maksaa?

Pistä meille viestiä ja kerro vähän, millaista projektia olet suunnitellut ja mitä maanrakentamista siihen kaipaat. Me sitten laitamme paluupostissa, mitä urakka voisi kustantaa juuri teidän kohteeseen, raudanlujan ammattilaisen tekemänä.