Kokemuksia ja referenssejä

Olemme ylpeitä työmme jäljestä, ja tälle sivulle olemmekin koonneet tyytyväisten asiakkaidemme kokemuksia urakoinnista PMP-Asennuksen kanssa. Asiakastarinoiden lisäksi voit alla tutustua kuviin ja valmistuneisiin urakoihin.

Referenssikohteitamme kuvina

Rivitalon salaojaremontti Tampereella onnistui yllätyksistä huolimatta

KohdeAsiakashyödyt
As Oy Lukonmäenpuisto
Tampere

Rivitaloyhtiö, kolme rivitaloa

Salaojien ja sadevesijärjestelmän uusiminen
·  Kosteusongelman keskeinen aiheuttaja korjattiin sijoittamalla salaojaputket nykyvaatimusten mukaiseen sijaintiin.

· Kivijalan kosteus- ja lämpöeristeet uusittiin ja ajanmukaistettiin.

·  Asuntojen arvo nousi, kun kiinteistön salaojat ja sadevesien hallinta ovat kunnossa seuraavat vuosikymmenet.

Kosteusongelman havaitseminen ja urakoitsijan valinta

Toteutimme salaojaremontin kolmen rivitalon taloyhtiössä Tampereella. Vuonna 1979-80 valmistuneessa rivitaloyhtiössä oli havaittu jo vuosia aikaisemmin yhdessä taloista kosteusongelma, jota oli korjattu sisäpuolisin korjaustoimin. Tällöin rivitaloyhtiössä ei osattu epäillä salaojaputkiin liittyvää ongelmaa, koska talon pohjakerroksessa sijaitsevat huoneistokohtaiset uima-altaat, joiden aiheuttamaa kosteusrasitusta ajateltiin kosteusongelman aiheuttajaksi. Kun sama kosteusongelma tuli uudelleen vastaan kymmenkunta vuotta myöhemmin, kiinnitettiin huomio talon salaojiin.

Aluksi taloyhtiössä päätettiin tehdä salaojien kuvaus ja selvittää sen avulla talon alkuperäisten salaojien kunto. Jo salaojien kuvaamista valmisteltaessa salaojitusten ammattilainen totesi, että salaojat ovat tukossa. Salaojat olivat tulleet 40 vuodessa käyttöikänsä päähän ja olivat uusimistarpeessa.

Taloyhtiö pyysi tarjouksia salaojaremonttiin useilta urakoitsijoilta. Valinnassa päädyttiin pirkanmaalaiseen PMP-Asennukseen aikataulun ja positiivisen fiiliksen vuoksi. ”Ville Koivuaho, PMP-Asennuksesta otti homman vakavasti ja rupesi selvittämään asiaa. Hän teki asiallisen ja parhaan tarjouksen. Se ei ollut halvin, mutta siitä kävi selväksi, että asiaa on mietitty”, kertoo taloyhtiön isännöitsijä ja talon asukas Tuomo Tiainen valintaperusteita.

”Ville tuli jo etukäteen työmaalle käymään ja puhumaan.

PMP-Asennus tarjosi avaimet käteen -remonttia, jossa asiakas sai jättää remontin ammattilaisten käsiin, ja myös aikataulut sopivat yhteen molemmin puolin. ”Villen suhtautuminen oli toisenlaista kuin muiden [urakoitsijoiden] käynneillä”, kertoo taloyhtiön isännöitsijä Tuomo Tiainen ja jatkaa: ”Aloittaminen olisi viivästynyt ja meiltä olisi odotettu paljon enemmän kuin Villen tarjouksessa. Ville tuli jo etukäteen työmaalle käymään ja puhumaan.

Taloyhtiön salaojaremontin vaiheet

Taloyhtiön salaojaremontti sisälsi salaojien uusinnan yhteen rivitaloon, jossa kosteusongelma oli havaittu. Samalla kertaa uusittiin myös rivitalon sadevesijärjestelmä, jolloin maaperän kosteudenhallinta saatiin kuntoon kiinteistön ympärillä.

Taloyhtiön osakkaat huolehtivat itse terassien ja pihan väliaitojen purkamisesta ennen remontin alkua. PMP-Asennuksen työntekijät pääsivät heti aitaamaan rakennusalueen ja aloittamaan kaivuutyöt. Vanhojen salaojaputkien havaittiin sijaitsevan allashuoneiden lattiatasossa yli 1,5 metriä anturan yläpuolella, mikä oli silloisen rakennustavan mukaista. Samalla saatiin vahvistus kosteusongelman epäillystä lähteestä: liian korkealla sijainneet ja lopulta myös tukkeutuneet salaojat eivät olleet keränneet kaikkea kosteutta kivijalasta.

Talon seinustat kaivettiin auki, asennettiin salaojamurske ja salaojaputket, mitkä erotettiin muista maa-aineksista suodatinkankaalla. Salaojaputket yhdistettiin talon kulmille asennettuihin tarkastuskaivoihin. Samassa yhteydessä uusittiin myös rakennuksen sadevesijärjestelmä. Talon kivijalasta poistettiin vanha bitumikerros ja tilalle asennettiin vaatimusten mukainen kapillaarikatko. Lämpöeristeeksi valittiin Fuktisol-eristelevy, joka toimii lämpö- ja kosteuseristeenä sekä kapillaarikatkona ja toimii siksi hyvin maanalaisten rakenteiden eristyksessä. Samaa levyä käytettiin myös salaojaputkien routaeristämiseen. Myös talon kivijalan antura kaipasi paikkailua, ja anturan ja sokkelin väliin valettiin betoniviiste.

Salaojaremontin yllätyksenä kallion louhintatarve

Remontoitava rivitalo sijaitsee kallioisen mäen rinteessä ja anturan sijainti on syvimmillään 4,5 metriä maanpinnasta, joten ennen remontin käynnistymistä oli jo tehty koekaivuu louhinnan tarpeen selvittämiseksi yhden asunnon kohdalla. Koekaivuussa todettiin, että leveyttä riittää kaivuuseen, eikä louhintaa sisällytetty urakkaan. Kuitenkin remontin edetessä koekaivuukohdan ohi tuli talon takapuolella vastaan kallio aivan talon kivijalan vierestä.

”Apu saatiin välittömästi, eikä sen odottelu kestänyt pitkiä ajanjaksoja.”

Rakennusvaiheessa kalliota oli talon takasivulla ja toisessa päädyssä louhittu kovin kapeasti, pahimmillaan vain 30 cm talon kivijalasta. Rinnetontilla ei päästy kapeinta väliä koneella puhdistamaan eikä mahduttu salaojia asentamaan. Isännöitsijä Tuomo Tiainen kiittelee, että yllätyksistä huolimatta remontti eteni ja asiat sujuivat työmaan aikana hyvin. Louhinta järjestyi työmaalle nopeasti ja sujuvasti PMP-Asennuksen kautta. ”Ville pystyi siinä tilanteessa järjestämään verkostojensa kautta louhinnan. Apu saatiin välittömästi, eikä sen odottelu kestänyt pitkiä ajanjaksoja. Normilouhinta oli valmis tulemaan soveltuvin menetelmin ja konein meidän pienelle työmaalle, ratikkatyömaan kiireisimmästä louhinta-ajankohdasta ja kiireestä huolimatta”, Isännöitsijä Tuomo Tiainen kertaa tapahtumia.

Kokemukset ja tulokset salaojaremontista

Rivitaloyhtiössä ollaan tyytyväisiä PMP-Asennuksen toteuttamaan salaojaremonttiin ja isännöitsijä Tuomo Tiainen toteaakin, että ”meidän mielestämme remontti sujui oikein hyvin, huolimatta matkan varrella vastaan tulleista mahdottoman hankalista yllätyksistä. Niistä huolimatta työ sujui!”. Matkan varrella urakassa vastaan tulleet yllätykset ja haasteet ratkottiin sujuvasti yhdessä keskustellen.

”Vaikka ongelmia tuli vastaan, koskaan ei heitetty hanskoja tiskiin, vaan aina selvitettiin miten ne voidaan ratkaista”, kertaa isännöitsijä Tuomo Tiainen kokemuksia urakoinnista PMP-Asennuksen kanssa.

Remontin ansiosta koko taloyhtiön osakkeiden arvo nousi, kun ongelmatalon salaojat on uusittu ja samalla kosteudenhallintaratkaisuja on ajanmukaistettu. Rivitalon uudet salaojat toimivat useita kymmeniä vuosia, jopa 50 vuotta ja pitävät kiinteistön ympäristöstä tulevat kosteusongelmat poissa.

Remontilla päästiin haluttuun tulokseen. Kosteusongelman keskeinen lähde löytyi tukkeutuneista salaojista ja saatiin korjatuksi. Salaojaremontista jäi taloyhtiölle sellainen mielikuva, että PMP-Asennus on jämpti, luotettava ja asiakasystävällinen urakoitsija. Tämän remontin kokemuksien jälkeen taloyhtiössä päädyttiin remontoimaan myös toisen talon pääty samalla tavoin.

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia salaojatyömaista ja piharakentamisesta.

Referenssikohteitamme

Pihatyöt ja piharakentaminen

Omakotitalo, uudiskohteen piha, Ylöjärvi

Uudiskohteessa toteutettiin koko tontin piharakentaminen. Omakotitalon pihaan rakennettiin terassi, portaat, nurmialueet, istutusalueet ja niiden rajaukset sekä ajotien pintamateriaalit.

Omakotitalon piharakentaminen, Tampere

Pihaan asennettiin kiveys koko talon ympäri, kiveys kattaa etupihan pysäköinti- ja pihaliittymäalueen ja takapihan oleskelualueen. Lisäksi rakennettiin istutusaltaat ja muotoiltiin tonttia reunustava istutusalue. Toteutus tehtiin pihasuunnittelijan suunnitelman pohjalta.

Terassit ja oleskelualueet, paikat paljulle ja istutusaltaalle, Tampere

Olemme rakentaneet useisiin omakotitaloihin ja taloyhtiöille terasseja, oleskelualueita ja pergolat. Kuvien omakotitalon suojaisan takapihan terassille sijoitettiin palju sekä porrastettu kulku grillipaikalle ja lasten leikkikentälle. Paritalo-kohteessa terassista rakennettiin oleskelualue, jota rajaa istutusallas.

Uudiskohteen piharakentaminen, Kangasala

Uudiskohteen sisäänkäynnin edustalle asennettiin helppohoitoinen kiveys. Pysäköintipaikalle vievään pieneen rinteeseen rakennettiin portaat sekä tukimuuri. Kivettyä pihaa reunustavat näyttävät seulanpääkivialueet ja istutukset, joiden alustat on siistitty katteella.

Salaojat ja sadevesijärjestelmät

Rivitaloyhtiö As Oy Savotan Sanni, Tampere

Neljän talon rivitaloyhtiön salaojaremontti toteutettiin kesän 2021 aikana. Työ tehtiin talo kerrallaan auki kaivaen, jotta kuinkin talon asukkaille oli mahdollisimman lyhyen aikaa haittaa kaivuista. Monet osakkaista päättivät remontin yhteydessä parantaa omaa piha-aluettaan ja tilasivat uuden terassin tai kiveyksen salaojatyömaan päätteeksi.

Rivitaloyhtiö As Oy Lukonrivi, Tampere

Salaojaremontti kolmen talon rivitaloyhtiössä toteutettiin kesällä 2020.

Maanrakennus ja maalämpöasennukset

Keskitymme maalämpöasennuksissa suurten maalämpökenttien lämmönkeruuputkistojen asennuksiin. Yli kymmenen vuoden kokemuksella olemme olleet rakentamassa Suomen aikoinaan suurimpia geoenergiakohteita.